Mejemjetanje (2)

Po dołhej přestawce běše zaso tak daloko. Mejemjetanje steji před durjemi!

Wěstota we wsy

Dźiwamy na wěstosć našich dźěći a wobydlerjow wsy!

Nowe wokno z durjemi zatwarili

Smy naš tak mjenowany „hrib” rozšěrili. Po tym, zo smy na kóncu poslednjeho lěta “hrib” ponowili, falowaše nam hišće rjane wulke wokno, kotrež rum woswětli. 

Wulka dźěłowa akcija

My smy pola Sakskeho "Čin sobu" projekta sobu činili a dobyli. Z tutym mytom smy sej nadawk stajili, hrajkanišćo ponowić a powjetšić. 

Prěni serbski grand prix dwójneje hłójčki

Prěni serbski grand prix w Nowoslicach z wuspěchom było. Dohromady su sej 31 zahorjenych karty placarjow k nam dojěli, tež hdyž běše risiko infekcije „coronoweho“ wirusa wobstějacy.

Derje poradźeny wječor

Tajki rjany wječor. Něhdźe 30 zajimcow je sej nam do Nowoslic dojěło, zo by sej přednošk bywšeho stotnika Zwjazkoweje wobory Lothara Girschele wobhladawo.

Swjećimy Knut (2)

Wjedro dźensa njeje tak z nami sobu hrało, ale to nam ničo njewučini. My, wjesnjenjo, smy sej při rjanym ćopłym woheńčku naše popołdnjo wobrubili. 

Mała dźěłowa akcija

My smy naš "hrib" ponowjeli. Naše muže su so połneho elana do dźěła dali a su raz wšitko znowa wurjedźili a wobarbili.