Nowe wokno z durjemi zatwarili

Smy naš tak mjenowany „hrib” rozšěrili. Po tym, zo smy na kóncu poslednjeho lěta “hrib” ponowili, falowaše nam hišće rjane wulke wokno, kotrež rum woswětli. 

Wulka dźěłowa akcija

My smy pola Sakskeho "Čin sobu" projekta sobu činili a dobyli. Z tutym mytom smy sej nadawk stajili, hrajkanišćo ponowić a powjetšić. 

Prěni serbski grand prix dwójneje hłójčki

Prěni serbski grand prix w Nowoslicach z wuspěchom było. Dohromady su sej 31 zahorjenych karty placarjow k nam dojěli, tež hdyž běše risiko infekcije „coronoweho“ wirusa wobstějacy.

Derje poradźeny wječor

Tajki rjany wječor. Něhdźe 30 zajimcow je sej nam do Nowoslic dojěło, zo by sej přednošk bywšeho stotnika Zwjazkoweje wobory Lothara Girschele wobhladawo.

Swjećimy Knut (2)

Wjedro dźensa njeje tak z nami sobu hrało, ale to nam ničo njewučini. My, wjesnjenjo, smy sej při rjanym ćopłym woheńčku naše popołdnjo wobrubili. 

Mała dźěłowa akcija

My smy naš "hrib" ponowjeli. Naše muže su so połneho elana do dźěła dali a su raz wšitko znowa wurjedźili a wobarbili. 

Hodownička rentnarjow (2)

Hody so bliža!

Nic jenož pola kóždeho doma, ale tež w kulturnym domje. Naša starša generacija je rjane popołdnjo zhromadnje jich hodowničku swjećiła, kotraž bu z programom našich dźěći wobrubjena.

Mejemjetanje

Kaž kóžde lěto woswjećichmy w našej rjanej wjesce swjedźeń “mejemjetanja”. Nowosćan dźěćaca bobrija je so zaso tydźenje dołho na wotměnjacy program spřihotowała. Zahrachu na instrumentach, spěwachu ludowe a internationalne spěwy a hrajachu dźiwadło.