Slide background
Slide background
Slide background

Hłowny rum skića Wam městnosć za 60 wosobow. Tuž wjeselće so na wjesołe hodźiny!

W swětłej rumnosći je 60 stólcow a k tomu so hodźace blida, kotrež hodźa so we wšelakich formach hromadźe zestajeć. Tež pobóčny předrum – tak mjenowany “hrib”, hodźi so hišće po potrjebje připlanować. Wony hrib je powabliwy za bifeje abo přidatne prezentacije. We hłowym rumje je tež teka, kotruž móžeće cyle indiwidualnje wužić a z napojemi po swojim słodźe napjelnić. Wo nadobu njetrjebaće so starać.

Kontakt

adresa: Kulturny Dom Nowoslicy
  Młynski puć 5
  01920 Ralbicy-Róžant
   
telefon: 0152 017 077 03
  0152 272 762 78
   
emaljowa adresa: info@kulturhaus-nausslitz.de

Přidatne informacije

partyjowy serwis a pensija: Diener Ludwig
  Müllers Küchenmeisterei
   
 hudźba a zabawa: Dr. Taste
  Jankahanka
   Horjany
   
   
© 2018 Kulturhaus Naußlitz. All Rights Reserved. Designed By Webdesign Kutter