Nowe wokno z durjemi zatwarili

Smy naš tak mjenowany „hrib” rozšěrili. Po tym, zo smy na kóncu poslednjeho lěta “hrib” ponowili, falowaše nam hišće rjane wulke wokno, kotrež rum woswětli. 

Bohužel njejsu ženje prawe durje dawali, zo by móhł “hrib” zamknyć a před mokrotu škitać. To smy nětko spěšnje změnili a wulke wokno z durjemi zatwarić dali. Skutkuje nětko hižo wjele přećelnišo. Effekt, zo chcemy wjac swěcy w rumje měć, smy tež připódla hnydom spjelnili. Tak dadźa so hnydom wjele lubšo swjedźenje swječić, hdyž maš wjac městna, w kotrymž je nětko tež prawje ćopło.