Swjećimy Knut (2)

Wjedro dźensa njeje tak z nami sobu hrało, ale to nam ničo njewučini. My, wjesnjenjo, smy sej při rjanym ćopłym woheńčku naše popołdnjo wobrubili. 

Haj njeje so jenož pobachtało ale wjesnjenjo smědźachu so nam dopokazać. Woni móžachu so na dalokomjetanju hodowneho štoma wobdźělić. Najdlěši mjet lěžeše lětsa pola 7,10m. 

Hač do wječornych hodźin je so přitulnje zhromadnje sedźało.