Hodownička rentnarjow (2)

Hody so bliža!

Nic jenož pola kóždeho doma, ale tež w kulturnym domje. Naša starša generacija je rjane popołdnjo zhromadnje jich hodowničku swjećiła, kotraž bu z programom našich dźěći wobrubjena.

Wšědny dźeń so pozaby a najnowše powěsće so wupowědachu. Běše jara derje poradźene popołdnjo a naši rentnarjo mějachu tójšto wjesela.