Swjećimy Knut

Tež hdyž njeběše wjedro najlěpše, je so cyła wjes zhromadźiła, zhromadnje kóždolětny Knut – swjedźeń swjećić. Mokrota a děsć njejstaj nas wotdźerželi sej mały wohěńčk zapalić a na čerstwym powětře sej zabawjeć. Zabawa?

Haj njeje so jenož pobachtało ale wjesnjenjo smědźachu so nam dopokazać. Woni móžachu so na dalokomjetanju hodowneho štoma wobdźělić. Najdlěši mjet lěži lětsa pola 8,10m.

Hač do wječornych hodźin je so přitulnje zhromadnje sedźało.