Mejemjetanje

Kaž kóžde lěto woswjećichmy w našej rjanej wjesce swjedźeń “mejemjetanja”. Nowosćan dźěćaca bobrija je so zaso tydźenje dołho na wotměnjacy program spřihotowała. Zahrachu na instrumentach, spěwachu ludowe a internationalne spěwy a hrajachu dźiwadło.

 

Po programje běchachu naši młodźi hólcy wo meju a zbožowny dobyćer wuzwoli sej swoju mejsku kralownu. Jako překwapjenku přeprosšachmy sej za naše dźěći kremser, kiž z nimi koło přez wjes jědźeše. Wězo so tež ći stari přez to wjeselichu a sej koło popřachu.

Rjana tradicija, kotraž budźe so tež w našej małej wjesće dale pěstować.