Dźěłowa akcija

Při našim kulturnym domje startowachmy zaso mału akciju. Wonkownu lěžownosć smy zaso rjenje frinkolić dać chcyli. Naši mužojo rězachu stare hałuzy a z pomocu dźěći běše lisćo spěšnje zrumowane. Mnoho žołdźow su nam z štoma padali a tute darichmy hajnikej za picowanje swojich zwěrjatow. Ćežke dźěło bu z dobrym wobjedom spěšnje zabyte.